دانلود آهنگ جدید طاهر کیان به نام ابریشم

Taher Kian – Abrisham

طاهر کیان ابریشم

آهنگ طاهر کیان ابریشم

شبهای بي تو همانند یه برکه بدون ماه در آغوشم
شبهای بي تو یه شمع نیمه نورسوت و کورو خاموشم
تا سایه ات دور است ازین گردش بی معنیه دنیا سرگیجه میگیرم
گفتم که بعد تو میمیرم ولی حالا که میخوام نمیمیرم
تعبیر خوابم باش من خریدار دل ابریشمت هستم
پیگیر حالم باش نذار از دوریه چشمان تو ابری شوم هرشب ابری شوم هر شب
چشم اگر این چشمها دل اگر که اینست
راه نفوذي ندارم دور تو دیوار چین است
برگی جلو پایت بیوفتد دلم میلرزد
از رعدو برق نگاهت دلم میترسد
با این تفاسیر هنوز عشق تو به کل جهان من می ارزد
تعبیر خوابم باش